Przekaż 1% podatku

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI OLSZANY prosi o przekazanie 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

To Państwo mogą zadecydować o przekazaniu 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Będziemy zaszczyceni, jeżeli wybiorą Państwo nasze stowarzyszenie.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany z siedzibą Olszany 131A, 58-150 Strzegom jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną pod nr KRS: 0000290395.
Bank Spółdzielczy w Jaworze oddział Strzegom,
nr konta: 70 8647 1046 0504 6670 2005 0002
Stowarzyszenie można znaleźć na stronie internetowej: bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=183021

Zebrane pieniądze pozwolą nam na podjęcie wartościowych działań związanych z wyrównaniem szans życiowych dzieci i młodzieży (organizacja wypoczynku letniego, pomoc najuboższym i niepełnosprawnym).

Zapoznaj się z działaniami naszego stowarzyszenia pod adresem: www.olszany.pl/o-wsi/organizacje/stowarzyszenie.

Aktualności