Stowarzyszenie

Spotkanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Opublikowane przez: Kategoria: Stowarzyszenie czwartek, 10 kwiecień 2014 18:11

W dniu 26 marca 2014r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Olszanach odbyło się spotkanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Olszany.

Prezes stowarzyszenia - Maria Karkowska poinformowała obecnych o dotychczasowych działaniach i zwróciła uwagę na niedostateczną wiedzę w zakresie możliwości pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych (w tym z UE) w najbliższych latach. Zaproponowała, aby w ramach III Forum stworzono warunki dla wymiany doświadczeń pomiędzy lokalnymi organizacjami. Zastępca Burmistrza Strzegomia – Wiesław Witkowski odpowiadał na szereg  pytań członków stowarzyszenia i wyjaśniał wątpliwości. Ocena współpracy stowarzyszenia i gminy Strzegom została obustronnie oceniona jako pozytywna. Uzgodniono, że gdy będą znane zasady rozdysponowania środków pochodzących z UE na lata 2014-2020, Wydział Funduszy Europejskich w UM w Strzegomiu przekaże je stowarzyszeniom np. podczas spotkania informacyjnego.

                                                            Anna Kleniuk

Aktualności