Aktualności Wsi

Fundusz sołecki 2023

Opublikowane przez: Kategoria: Aktualności Wsi Olszany wtorek, 04 październik 2022 17:59

W dniu 14 września 2022 w świetlicy wiejskiej w Olszanach odbyło się Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa Olszany w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego na 2023 rok...

Zebranie przeznaczyło całą kwotę funduszu przypadającą sołectwu tzn.56 511,80 zł na zadanie ,,Przebudowa drogi gminnej dz.nr 1140 w Olszanach /do cmentarza /-etap pierwszy”.

S.Górska-sołtys

Aktualności