Aktualności Wsi

Bezpieczniej na boisku w Olszanach

Opublikowane przez: Kategoria: Aktualności Wsi Olszany poniedziałek, 14 grudzień 2020 10:49

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany zostało jednym z laureatów II edycji programu dobrosiąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”...

Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi boisko w Olszanach zyskało ogrodzenie, które wpłynie na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz zapobiegnie kradzieżom i dewastacji.

W II edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany z gminy Strzegom otrzymało grant na realizację projektu „Bezpieczne boisko – bezpieczne dzieci w Olszanach”. Dzięki wsparciu zakupiono materiały potrzebne do wykonania ogrodzenia boiska sportowego.


Potrzeba montażu ogrodzenia boiska sportowego wynikała z troski o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Boisko znajduje się w pobliżu skrzyżowania dróg powiatowych i dlatego stanowi zagrożenie dla dzieci, które każdego dnia korzystają z niego podczas zajęć sportowych, treningów oraz organizowanych imprez kulturalno-edukacyjno-rekreacyjnych. Dodatkowo znaczne oddalenie tego miejsca od wsi sprzyjało kradzieżom i wandalizmowi obiektów oraz narażało na straty rolników, posiadających grunty w sąsiedztwie boiska.. Dzięki wsparciu m.in. PSE oraz zaangażowaniu i pracy mieszkańców powstało ogrodzenie, które pozwoli skutecznie zabezpieczyć teren.


Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców w warunkach pandemii koronawirusa oraz pomoc w dostosowaniu sposobu działania i narzędzi pracy do obowiązujących obostrzeń sanitarnych w gminach, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa.


Na terenie gminy Strzegom PSE realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV Mikułowa-Świebodzice. Celem projektu jest zapewnienie niezawodnego wyprowadzenia mocy z Elektrowni Turów po rozbudowie jej o nowy blok o mocy 480 MW oraz poprawa pewności zasilania obszarów południowo-zachodniej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a szczególnie największego odbiorcy na tym obszarze – Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi (KGHM).

Szczegółowe informacje o programie „WzMOCnij swoje otoczenie” można znaleźć na stronie internetowej programu, pod adresem: www.wzmocnijotoczenie.pl | www.raport.pse.pl

Aktualności