Aktualności Wsi

Rozliczenie konkursu "Aktywne Sołectwo 2017"

Opublikowane przez: Kategoria: Aktualności Wsi Olszany czwartek, 13 grudzień 2018 19:01

Rozliczenie wydatkowania nagrody pieniężnej za zajęcie I miejsca w konkursie „Aktywne Sołectwo 2017” w wysokości 9.000zł...

 Zakupy:
1.    maszt flagowy + 2 flagi (montaż społecznie) – 1.614zł
2.    dwa mikrofony z okablowaniem dla zespołu „Olszaniacy” - 1.000zł
3.    mundur galowy, sznury i paski dla OSP Olszany – 1.000zł
4.    ławki na korytarze szkolne – 1.000zł
5.    kosze na śmieci na wieś (montaż praca społeczna) – 1.920zł
6.    materiały (tablice, słupki, uchwyty) do montażu 29 tablic informacyjnych o numerach posesji w uliczkach (montaż, instalacja w terenie – praca społeczna) – 2.370zł
7.    zakup części płyt ażurowych do wyłożenia rowu przy drodze gminnej – 800zł
    RAZEM – 9.704zł

    704zł pochodziło z funduszu sołeckiego na 2018 rok. Całkowity koszt konserwacji w/w rowu wyniósł 6.600zł. Brakującą kwotę 5.800zł dołożyła Gminna Spółka Wodna. Dzięki dofinansowaniu z funduszu sołeckiego (704zł) i dofinansowaniu z GSW (5.800zł) razem koszt zrealizowanych przedsięwzięć wynosi 15.504zł nie licząc pracy społecznej przy montażu. Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy pracowali społecznie przy montażu masztu, koszy na śmieci i tablic informacyjnych.

Sołtys i Rada Sołecka

Aktualności