Aktualności Wsi

Renowacja pomnika

Opublikowane przez: Kategoria: Aktualności Wsi Olszany środa, 26 kwiecień 2017 20:13

Pomnik wdzięczności usytuowany w centrum wsi, obok przystanku autobusowego poddano renowacji. Został profesjonalnie oczyszczony z brudu (na koszt Rady Sołeckiej)...

Pozostałe prace, w tym również nowe tablice wykonał społecznie Tomasz Zięba razem ze swoimi pracownikami, za co  serdecznie dziękujemy. Na górnej tablicy pojawił się orzeł. Inskrypcje nie zostały zmienione. Pozostały takie jak je napisali nasi poprzednicy, kiedy poniemiecki monument „przerobili” na polski pomnik budujący tożsamość mieszkańców Olszan.

Aktualności