Aktualności Wsi

Aktywne sołectwo gminy Strzegom

Opublikowane przez: Kategoria: Aktualności Wsi Olszany czwartek, 30 marzec 2017 14:52

    Burmistrz Strzegomia ogłosił konkurs „Aktywne sołectwo gminy Strzegom” (zamiast konkursu „Estetyka zagrody wiejskiej”). Sołectwa oceniać będzie komisja powołana przez Burmistrza...

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 października 2017. Ocenie podlegać będą m.in.:
1.    Zagospodarowania oraz utrzymanie terenów publicznych na obszarze sołectwa, np. sale wiejskie, szkoły, remizy strażackie, kościoły, cmentarze, skwery, place zabaw, obiekty sportowe, przystanki itp.
2.    utrzymanie posesji prywatnych
3.    zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację przedsięwzięć
4.    udział przedstawicieli wsi w działaniach o zasięgu ponadwiejskim
5.    prowadzenie kroniki wiejskiej
6.    wspólne inicjatywy podniesienia poziomu życia mieszkańców sołectwa, np. imprezy
7.    aktywnie działające na rzecz sołectwa organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne
8.    prezentacje na „Jarmarku wielkanocnym” i „Dożynkach”

    Szanowni mieszkańcy, końcowa ocena zależeć będzie od naszej dbałości o otoczenie, od działania organizacji, oraz od mieszkańców angażujących się w różne prace na rzecz sołectwa Olszany.

Zapraszamy do współpracy
Sołtys i Rada Sołecka

Aktualności