Aktualności Wsi

Płyta na boisku sportowym

Opublikowane przez: Kategoria: Aktualności Wsi Olszany niedziela, 12 czerwiec 2016 09:26

W Olszanach, na boisku sportowym zbudowano płytę betonową, która będzie służyła podczas festynów do występów dzieci szkolnych, zespołu „Olszaniacy”, innych artystów a także jako parkiet do tańca, ponieważ dotychczas nie było odpowiedniego miejsca...

Podstawowe materiały budowlane zostały zakupione z Funduszu Sołeckiego. Ponad 20% środków finansowych (niezbędnych do wynajęcia koniecznych usługodawców czy też specjalistycznego sprzętu budowlanego) dołożyła Rada Sołecka. Ogromny wkład wnieśli mieszkańczy pracujący społecznie przy wykopach, szalowaniu i betonowaniu. Osobą, która uczestniczyła we wszystkich pracach, począwszy od wyboru odpowiedniego miejsca, przez kolejne etapy, aż po dbałość o odpowienie zraszanie gotowego betonu był Pan Tadeusz Cholewa – budowlaniec z wieloletnim stażem. W pracach brali udział: Andrzej Mania, Andrzej Jakubina, Janusz Rymar, Radosław Górski, Mieczysław Krzywicki, Marek Janik, Damian Mania, Jakub Komornicki, Marcin Lubczyński, Paweł Ćwik, Czesław Michalik, Wojciech Jabłoński i Mirosław Sołtysik. Wykopami oraz przywozem kruszywa podarowanego przez Prezesa Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach – Pana Grzegorza Glegołę – a także piasku, zajęli się Wojciech i Arkadiusz Dudkowie z pomocą ojca Jerzego. Siatka zbrojeniowa została przywieziona przez Piotra Korgę, tarcica pochodziła od Tomasza Borowika a cegłę podarowała nam Pani Teresa Sołtysiak. Kontener z wodą do polewania betonu zapewnili Państwo Anna i Krzysztof Komorniccy a całym przedsięwzięciem kierowała Sołtys – Stanisława Górska.
    Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za okazaną życzliwość i pomoc, bez której trudno byłoby osiągnąć zamierzony cel. Dziękuję również Panu Zbigniewowi Dudziak z Działu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Strzegomiu za bardzo dobrą współpracę podczas realizacji tej inwestycji.

Stanisława Górska – Sołtys

Aktualności